Arum Serveis Ambientals

ARUM SERVEIS AMBIENTALS és una empresa consultora jove i dinàmica que ofereix un servei integral de consultoria i enginyeria ambiental, forestal i agronòmica dirigit a les empreses i administracions públiques del territori. Oferim un servei pròxim, personalitzat i professionalitzat, per tal de donar compliment a les normatives i oferir solucions a les empreses i diferents entitats en el camp del medi ambient, sempre tenint en compte el desenvolupament i la innovació dels propis negocis.

Empresa adherida al: European Network of Environmental Professionals Acords Voluntaris
Serveis Ambientals ARUM