Notícies
01/05/2017
Campanya informativa per la millora del reciclatge d'envasos als establiments HORECA d'Igualada

CAMPANYA PER MILLORAR LA RECOLLIDA D’ENVASOS AL SECTOR HORECA

El departament de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada ha dissenyat una campanya de sensibilització i informació dirigida al sector local de l’hostaleria, restauració i càtering (HORECA), amb la voluntat de fomentar la recollida d’envasos lleugers (contenidor groc) i de vidre (contenidor verd). Aquesta acció es desenvolupa en el marc del Conveni entre Ecoembes, Ecovidrio i l’Agència de Residus de Catalunya, al qual l’Ajuntament d’Igualada hi està adscrit.

En una primera fase, mitjançant una enquesta adreçada a més de dos-cents establiments d’aquests sectors, s’ha informat sobre la correcta gestió dels envasos lleugers i de vidre i s’ha incidit en els hàbits de reciclatge, la quantificació dels residus i les necessitats de bujols de diferents capacitats que tenen els establiments.

En una segona fase es farà el repartiment dels més de 300 bujols sol·licitats i s’adequaran els contenidors de la via pública a les noves necessitats i, en una tercera fase, es comprovarà que els establiments facin correctament la recollida selectiva dels seus envasos.

Amb aquesta nova campanya es preveu incrementar el percentatge de recollida selectiva d’envasos lleugers i de vidre i, per tant, reduir el percentatge de rebuig, atès que els sectors implicats en la campanya representen un percentatge significatiu de la generació d’envasos de la ciutat.

http://www.igualada.cat/ca/noticies/campanya-per-millorar-la-recollida-d2019envasos-al-sector-horeca

Volver atrás