Notícies
28/06/2013
Convocatòria 2013 d'Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la FORM

El passat dia 26 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6404) la Resolució TES/1348/2013, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013 d’ajuts per als projectes de forment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

Recordar-vos que aquests ajuts tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la FORM, per dos tipus de projectes:

- Projectes de nova implantació o ampliació de la recollida selectiva de la FORM;

- Projectes i actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM.

Les actuacions a subvencionar seran realitzades en el termini de 2 anys a partir de la data de resolució d’atorgament de la subvenció

Des d’ARUM SERVEIS AMBIENTALS us oferim els nostres serveis per a l’elaboració dels projectes tècnics per a la sol·licitud de l’ajut, així com el disseny i execució de les actuacions de comunicació i informació objecte de la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitzarà el 20 de setembre de 2013.

Volver atrás