Notícies
27/11/2014
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Avui s’ha publicat al DOGC el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
Tal i com s’exposa en els preliminars del Decret l’objectiu d’aquest és la facilitació de la tasca municipal en l’àmbit de la planificació de les emergències i això es materialitza en, principalment, dues qüestions;

– Simplificació de la tramitació
– Unificació de PBEM, PAM i PEM en un únic document que reculli tots els riscos haguts (DUPROCIM)

Volver atrás