Notícies
09/01/2017
Iniciem l’any amb nous estudis de viabilitat i implantació del sistema de recollida Porta a Porta

Donat que el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 –PRECAT20- preveu un augment del cànon sobre la disposició de residus municipals en dipòsits controlats i al seu torn, un augment en la taxa d’escombraries que paguem, cal que reduïm la generació de residus i incrementem la correcta separació d’aquest, de tal manera que la fracció resta cada cop sigui menor.

A més d’un canvi necessari en l’actitud dels usuaris del servei també cal revisar els sistemes de recollida selectiva implantats, donat que el sistema de recollida Porta a Porta obté millors resultats. Molts municipis de Catalunya s’estan plantejant d’implantar-lo per tal de millorar la qualitat i quantitat de recollida selectiva i en la mesura del possible, evitar que l’augment del cànon afecti substancialment la taxa d’escombraries que paguem. Per fer-ho, prèviament a la implantació es sol fer un estudi de viabilitat, per tal d’adaptar-se el major possible a les característiques del municipi en qüestió, a Arum ens en encarreguem de fer-los i també d’implantar aquest sistema, duent a terme campanya de sensibilització als municipis per poder assolir una implantació exitosa.

Volver atrás