Notícies
15/01/2013
Obligacions en matèria de residus a les empreses.

Com cada any, durant el primer trimestre, algunes empreses han de complir amb algunes obligacions en matèria de residus, les quals resumim a continuació.

a) Declaració Anual de Residus Industrials (DARI): els productors de residus industrials, segons el Decret 93/1999, i les empreses amb activitat comercial o de servei que generin més de 10 tones de residus perillosos anualment. Les activitats gestores de residus, han de complimentar el model específic per a gestors DARIG.

b) Declaració Anual d'Envasos (DAE): aquelles empreses i activitats que posin envasos i/o productes envasats al mercat nacional.

d) Pla Empresarial de Prevenció de Residus d'Envasos (PEP): pels envasadors que posin una determinada quantitat d'envasos al mercat, susceptibles de generar residus d'envasos en quantitats superiors als llisdars establerts pel Real Decret 782/1998.

Volver atrás