ServeisEducació i Comunicació Ambiental
Educació i Comunicació Ambiental
  • Campanyes d'implantació i/o reforç de la recollida selectiva.
  • Campanyes de prevenció de residus i malbaratament alimentari.
  • Disseny i subministrament de material de divulgació.
  • Campanyes d'educació ambiental i/o comunicació a mida.
  • Formació en medi ambient, qualitat i eficiència energètica.
  • Formació a mida per empreses, grups i col·lectius.
  • Estudis de viabilitat i implantació del sistema de recollida Porta a Porta.