Notícies
23/05/2011
ARUM SERVEIS AMBIENTALS diposa de tècnics acreditats per a l'elaboració de Plans d'Autoprotecció (PAU).

Amb l'entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, tots els centres, instal·lacions i activitats, públiques i privades, incloses en l'annex I de l'esmentat Decret hauran d'elaborar el seu Pla d'Autoprotecció (PAU) corresponent.

Arum Serveis Ambientals disposa de personal tècnic competent per a l'elaboració dels plans de protecció civil en l'àmbit de la protecció civil.

Aquests plans hauran de ser elaborats i tramitats a l'òrgan competent, i ser implantats en el termini màxim d'un any.

Volver atrás