Notícies
25/10/2012
A ARUM SERVEIS AMBIENTALS iniciem els treballs de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) d’alguns municipis de la província de Lleida.

Els Ajuntaments signataris del PAES es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a reduir les seves emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per l’any 2020, mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

Per aconseguir aquest objectiu, els redactem:

- Inventari d’emissions de referència (IRE) com a recull de dades de partida.

- Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), el qual s’aprova per part del ple de l’Ajuntament del municipi, en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte.

- Tot tipus d’assessorament i suport per a implementar mesures i accions del PAES.

Volver atrás