Notícies
15/04/2014
Convocatòria d' Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible per a finques de titularitat pública

Avui ha sortit els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible per a finques de titularitat pública.

Destinats a:

1. Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal.

2. Millora d’infraestructures.

3. Els conceptes aclarida de millora, tallada selectiva, pela de suro de reduïda qualitat i les estassades necessàries per executar aquests treballs, tractament de restes vegetals vora camins i tractament de restes vegetals a la unitat d’actuació.

4. Infraestructures en la prevenció d’incendis.

5. Transformació i comercialització de productes forestals.

A continuació adjuntem el link amb les bases de la convocatòria:

Ajuts gestió forestal sostenible

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 5 de maig.

Des d’ARUM us oferim els nostres serveis per la tramitació de la sol·licitud de l’ajut, així com l'execució de les actuacions objecte de la convocatòria.

Volver atrás